MENU

BHP

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy dokładnie określa zadania służby BHP. Podpisując z nami umowę możecie Państwo w pełni przekazać nam te obowiązki.

W zakres usług wchodzą min:

 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • pomoc w organizacji pomiarów środowiska pracy
 • obsługę postępowań wypadkowych
 • okresowe przeglądy stanu BHP
 • oceny ergonomiczne stanowisk pracy
 • audyty z zakresu BHP
 • opracowanie niezbędnych instrukcji
 • sporządzanie analiz rocznych stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych
 • uczestniczenie i pomoc w trakcie kontroli warunków pracy
 • odpowiedzi na wystąpienia i nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w realizacji nakazów i wystąpień
 • zakładanie wymaganych rejestrów: wypadków, chorób zawodowych, czynników szkodliwych i badań lekarskich
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe) – szczegółowe informacje w zakładce szkolenia

Współpraca może opierać się na umowie stałej gdzie ustalamy zakres usług jaki Państwo oczekujecie. Istnieje możliwość jednorazowej usługi np. na sporządzenie dokumentacji.