MENU

PPOŻ

Również przepisy ppoż. dokładnie określają zadania pracodawcy - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351).

W naszej ofercie znajduje się min. :

  • kompleksowy nadzór obiektów
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • ćwiczenia ewakuacyjne
  • plany ewakuacyjne
  • oznakowanie obiektów
  • dobór i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego
  • szkolenia z zasad ppoż. i ewakuacji


Współpraca może opierać się na umowie stałej gdzie ustalamy zakres usług jaki Państwo oczekujecie. Istnieje możliwość jednorazowej usługi.