MENU

Regulamin

REGULAMIN USŁUG


Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w tym zasady zamawiania szkoleń i usług , formy oraz sposoby płatności, procedurę reklamacyjną oraz zasady realizacji usług świadczonych przez firmę ARS BHP Emilia Szarama. 
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników/Klientów.

1. ARS BHP – rozumie się przez to podmiot ARS BHP Emilia Szarama z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rostworowskiego 6/2 ,71-262. Nip 52-217-11-18
2. Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę korzystającą z usług przez stronę internetową;
3. Kliencie - rozumie się przez to każdą osobę, która za pośrednictwem strony internetowej , poczty elektronicznej, drogi telefonicznej lub podczas osobistego spotkania zamierza dokonać lub dokonała zakupu usług świadczonych przez ARS BHP;
4. Strona internetowa - rozumie się przez to stronę znajdującą się pod adresem URL www.arsbhp.pl
5. Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone w ramach działalności firmy ARS BHP
6. E-szkolenia – szkolenia udostępniane drogą elektroniczną dostępną dla Klientów. ,


 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony oraz podmiotem świadczącym usługi jest ARS BHP.
2. Strona umożliwia Użytkownikom poznanie oferty świadczonych usług, korzystanie z informacji zawartych na stronie internetowej oraz dokonanie zamówienia usług.


 

ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG

1. Dokonanie zamówienia usług świadczonych przez ARS BHP może nastąpić poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, telefonicznie oraz podczas spotkania. Wszelkie dane kontaktowe niezbędne do kontaktu są umieszczone na stronie www.arsbhp.pl.

2. Szczegóły realizacji zamówionych usług, w tym forma i rodzaj płatności, cena za usługę, sposób odbioru i korzystania z usług zostaną podane po kontakcie z ARS BHP, nie później niż 24 godziny w dni robocze po otrzymaniu zapytania.


3. Usługa e-szkoleń stałych w ofercie firmy, umieszczonych w zakładce e-szklenia na stronie internetowej, zawiera cenę oraz możliwość bezpośredniej zapłaty za szkolenie za pośrednictwem systemu t-pay.com. Możliwe jest zorganizowanie e-szkolenia dedykowanego pod klienta po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu zakresu szkolenia, możliwości udostępnienia przez stronę, warunków cenowych oraz formy zapłaty.

ZMIANA LUB ANULACJA ZAMÓWIENIONYCH USŁUG


1. Zmiana w zamówieniu usług poprzez formularz zamówienia
Jeżeli nie doszło jeszcze do realizacji usługi Użytkownik/ Klient ma prawo do zmian w wypełnionym i przesłanym zamówieniu usług. W przypadku chęci dokonania zmian należy skontaktować się z ARS BHP za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. Każdorazowo weryfikujemy możliwość i sposób dokonania zmian zgodnie z życzeniami Użytkownika / Klienta.
2. Anulowanie zamówienia usług poprzez formularz zamówienia
Jeżeli nie doszło jeszcze do realizacji usługi Użytkownik/ Klient ma prawo do anulowania dokonanego zamówienia usług. W przypadku zamiaru anulowania zamówienia usług należy skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.

Dokonanie zmiany w zamówieniu usług czy anulowanie zamówienia zostanie Państwu potwierdzony na wskazanego e-maila.

PŁATNOŚCI


1. Ceny stałych e-szkoleń za są w zakładce „ e-szkolenia”.
Pozostałe ceny ustalane są indywidulnie po przeanalizowaniu potrzeb klienta i zostają przekazane w formie oferty cenowej drogą e-mail, telefonicznie lub osobiście.
2. Korzystając z usług Użytkownik/ Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
• wpłata gotówkowa podczas spotkania z przedstawicielem
• przelew bankowy
• przekaz pocztowy
• płatności t-pay.com

REKLAMACJA – POSTĘPOWANIE


1. W przypadku niepoprawnego działania Użytkownik/ klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie ARS BHP za pomocą poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie.
2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dokładamy wszelkich starań, aby dane przekazywane za pośrednictwem Internetu były bezpieczne.
2. Wszelkie dane nam przekazywane są wykorzystywane w zakresie niezbędnych do realizacji usług.
3. Działamy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

PRAWA AUTORSKIE


1. Treści zawarte na stronie internetowej a także projekt graficzny stanowią wyłączną własność i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
2. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób zawartości strony internetowej ARS BHP jest zabronione.

UWAGI KOŃCOWE


1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian na stronie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powyższe zmiany mogą obejmować przede wszystkim zawartych na stronie informacji, materiałów, oferty oraz regulaminu strony.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkowników/ Klientów wynikające z przyczyn niezależnych od nas.
3. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez nas będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

Pobierz Regulamin